ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม.3/2
ที่อยู่ :587
Telephone :023269005
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นมัธยมศึกษา 1-3
หน้าที่ในกลุ่ม :