ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัญญารัตน์ พุทธระสุ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5/3
ที่อยู่ :587 ถ.ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Telephone :023269005
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ครูสายชั้นประถมศึกษา 4-6
หน้าที่ในกลุ่ม :