ชื่อ - นามสกุล :ผอ.สุนีย์ มีธรรม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
ที่อยู่ :587 ถ.ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
Telephone :023269005
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา